Skræddersyet webkoncept til Toyota Forhandlere

 

Toyota Danmark besluttede at tilbyde deres forhandlere en samlet webplatform, som skulle sikre en moderne målrettet kommunikation til de besøgende på forhandlernes egne sider.

 

Løsningen skulle ikke kun tilgodese brugerne men skulle i høj grad også give stordriftsfordele til den enkelte forhandler, i form af mindre opstartsomkostninger og ikke mindst mindre vedligeholdelses-, udviklings- og driftsomkostninger.

 

Skræddersyet webkoncept til Toyota Forhandlere

Målet var en stærk bilsalgsprofil i den enkelte forhandlers område. Forhandlerne havde behov for en online platform med mulighed for lokal online markedsføring, men samtidig også centralt styret markedsføring fra Toyota Danmark.Toyota Danmark ønskede forhandler hjemmesider der sikrede optimal genkendelse hos Toyotas målgrupper.

 

Løsningen blev en Dynamicweb platform hvor den enkelte forhandler har mulighed for at promovere sine forretninger lokalt, og hvor Toyota Danmark fra centralt hold kan opdatere forhandlerens hjemmeside med kampagne materiale. Løsningen har klart givet den enkelte forhandler stordriftsfordele på både drift og udvikling. Der er endvidere tilført brugtbils- og mobilvisning med henblik på at øge værdien af den enkelte forhandlers online engagement.

 

Innovisio har yderligere fokuseret på det værdiskabende element og inviteret de enkelte forhandlere til Toyota Webforum. Webforum giver den enkelte forhandler læring og udvikling omkring løsningen.

Løsningen har givet den enkelte forhandler stordriftsfordele på både drift og udvikling. Der er endvidere tilført brugtbils- og mobilvisning med henblik på at øge værdien af den enkelte forhandlers online engagement.

 

I forbindelse med det fremadrettede perspektiv har Innovisio inviteret de enkelte forhandlere til Toyota Webforum. Et webforum der giver den enkelte forhandler læring og udvikling omkring løsningen.

Vil du vide mere?
ContactImage

Carsten Dollerup

8730 36 60